Kim jest Bóg, czego pragnie i jaki jest dla swoich dzieci?

 1. Umiłował mnie (Mal 1,2)
 2. Wybrał mnie (Ag 2,23)
 3. Cieszy się ze mnie (Sof 3,17)
 4. Żarliwie mnie kocha (Zach 1,14)
 5. Daje mi życie i pokój (Mal 2,5)
 6. Pomaga i błogosławi (Mal 3,7-12)
 7. Troszczy się o mnie (Amosa 3,2)
 8. Wzmacnia mnie i wysłuchuje (Zach 10,6)
 9. Chroni mnie  (Zach 2,9)
 10. Przemawia do mnie słowami łaskawymi i słowami pociechy (Zach 1,13)
 11. Walczy za mnie z moimi wrogami (Zach 14,3)
 12. Jest zawsze ze mną dlatego pragnie bym mu ufała i niczego się nie obawiała (Ag 1,3; 2,5)
 13. Porusza mojego ducha do podejmowania działań (Ag 2,4)
 14. Panuje nad wszystkim i nad wszystkimi (Abd 1,21)
 15. Jest moją siłą i mocą (Zach 12,5)
 16. Chce bym była odważna (Ag 2,4)
 17. Do Niego należy całe bogactwo świata i On nim rozporządza (Ag 2,7-8)
 18. Zapewnia mi pożywienie i zaopatruje we wszystko, czego mi potrzeba (Zach 10,1)
 19. Udziela ludziom bogactwa, za które mu nie dziękują. Ludzie Ci stawiają złoto, pieniądze i dobra materialne na pozycji swojego bożka (Oz 2,10)
 20. On ma władzę nad wszystkimi królestwami na ziemi i daje ją temu, komu chce (Dan 4,22)
 21. On jest Bogiem żywym, który trwa na wieki. Jego królestwo jest niezniszczalne, a władza nieskończona (Dan 6,27)
 22. Rządzi w prawdzie i sprawiedliwości (Zach 8,8)
 23. Obdarza chwałą i pokojem (Ag 2,9)
 24. Pragnie potomstwa Bożego (Mal 2,15)
 25. Jest niezmienny, od wieków taki sam (Mal 3,6)
 26. Chce byśmy byli sprawiedliwi i Jemu służyli (Mal 3,17-18)
 27. Odmienia los swoich dzieci (Sof 3,20)
 28. Jest cierpliwy, pełen łaski i sprawiedliwy (Nah 1,3)
 29. Jest dobry, zna mnie, jest ostoją i przeprowadza mnie w dniu ucisku (Nah 1,7-8)
 30. Wymierza sprawiedliwość tym, którzy nas prześladują (Amosa 2,9)
 31. Jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu, pełen miłości (Joel 2,3)
 32.  Oddala ode mnie moich wrogów (Joel 2,19-20)
 33. Wynagradza to, co złe (Joel 2,25)
 34. Opiekuje się mną i dokonuje cudów tak, bym wiedziała, że On jest ze mną (Joel 2,26-27)
 35. Wybawia każdego, kto wzywa Jego imienia – nieważne co zrobił i w jakim jest miejscu (Joel 3,5)
 36. Jest ucieczką i twierdzą (Joel 3,21)
 37. Jest troskliwym ojcem, który przyciąga mnie do siebie swoją miłością (Oz 11,3-4)
 38. Poza Nim nie ma zbawiciela (Oz 13,4), a drogi Jego są proste (Oz 14,9)
 39. Zjednuje mi przychylność innych ludzi, pomagając załatwiać sprawy w codziennym życiu (Dan 1,9)
 40. Daje mądrość i zrozumienie (Dan 1,17)
 41. Daje moc, siłę i chwałę (Dan 2,37)
 42. Ratuje mnie z największych opresji (Dan 3,17)
 43. Czyni mnie szczęśliwą i wlewa w serce radość (Ps 2,12; 4,8)
 44. Błogosławi mnie i osłania mnie życzliwością jak tarczą (Ps 5,13)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTaki jest Bóg dla tych, którzy z Nim żyją i mu ufają. Taki jest mój Bóg.

  Natomiast bezbożnych, którzy łamią Jego prawa i żyją jakby Go nie było, dosięgnie Jego sprawiedliwość i Jego święty gniew. Ale o tym obliczu Boga innym razem.

  Na podstawie Ksiąg Malachiasza, Zachariasza, Aggeusza, Sofoniasza, Habakuka, Nahuma, Micheasza, Jonasza, Abdiasza, Amosa, Joela, Ozeasza, Daniela oraz Psalmów 1-5. Potwierdzone własnymi doświadczeniami.